एकादशी व्रत तिथियाँ

 • 09 January

  पौष पुत्रदा एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 24 January

  शितला एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 08 February

  जया एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 23 February

  विजया एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 09 March

  आमलकी एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 25 March

  पापमोचनी एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 08 April

  कामदा एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 23 April

  वरुथिनी एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 07 May

  मोहिनी एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 23 May

  अपरा एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 06 June

  निर्जला एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 21 June

  योगिनी एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 05 July

  देवशयनी एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 20 July

  कामिका एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 04 August

  श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 19 August

  अजा एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 03 September

  परिवर्तिनी एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 17 September

  इन्दिरा एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 02 October

  पापांकुशा एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 16 October

  रमा एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 01 November

  देवुत्थान एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 15 November

  उत्पन्ना एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 01 December

  मोक्षदा एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 14 December

  सफला एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
 • 30 December

  पौष पुत्रदा एकादशी व्रत

  हिन्दू त्यौहार
लोकप्रिय फोटो गैलरी